UGL

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dig som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och hitta din egen roll i dessa.


Utbildningens fokus ligger på gruppdynamik, det vill säga vad som händer i gruppen under kursens gång och vad som främjar respektive försvårar en positiv utveckling.

Utbildningen behandlar också ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling, det vill säga, hur ledarskapet ska utformas så att det främjar både uppgiftens lösande och gruppens utveckling.

Utbildningen syftar också till ökad förståelse av din egen roll och ditt eget ansvar för hur du påverkar och påverkas, och till ökad självkännedom om hur du fungerar som medlem i en grupp eller ingår i relationer.


Kursen genomförs i internatform under 5 dagar.

Kursen genomförs av två av försvarshögskolan godkända handledare.

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt