Vi kan se dialogen som en process att tänka tillsammans. Vi behöver tänka tillsammans för att hantera de utmaningar som möter oss och ta tillvara de möjligheter vi står inför. Genom en ömsesidig förståelse ges grund för bättre prestationer.

Dialogen är en metod för att tänka och reflektera tillsammans. Vi ska avstå från att försöka få alla att förstå oss, och i stället öka vår förståelse av oss själva och av varandra. Det handlar om att vilja utveckla en gemensam handlingskraft, en gemensam vilja att komma framåt och nå kreativ förnyelse.


Dialogen bygger på och utvecklar människors samspel, och bidrar till att stärka de band som binder människor samman. Ur gemenskapen växer gemensamma handlingar fram.


Tänka tillsammans innebär att du inte ser din egen ståndpunkt som slutgiltig, utan som ett steg på vägen.

Dialogen ger stimulans att ta vara på den helhet som redan finns och skapa ett nytt förhållningssätt, som innebär att vi lyssnar mer uppmärksamt och strävar efter att verkligen förstå andra människors åsikter och idéer. Dialogen ger oss möjlighet att utveckla en insikt om att gruppen som helhet är mer än summan av de enskilda individerna och deras åsikter.


>> Läs mer!

dialog som metod

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt