Genom dialogen bygger vi tillsammans lösningar utifrån dina egna resurser och mål. Vi använder ett lösningsfokuserat synsätt.


Vi använder dialogen för att bygga och konstruera lösningar och uppmuntrar till att göra mer av det som fungerar.


Vi lyfter fram och synliggör konstruktiva beteenden och förstärker dessa genom positiv feedback.


Ett förhållningssätt ger uttryck för den inställning, den attityd, som en person intar. Man väljer alltså medvetet vilket förhållningssätt man vill ha i olika situationer.

Att arbeta utifrån dialogen är att välja ett förhållningssätt som innebär ett respektfullt bemötande och en tilltro till individens egna resurser och egen kompetens.


Dialogen är också en kreativ samtalsmetodik, som hjälper till att se det som fungerar bra idag, som kan stärkas och fungera än bättre framöver.  Arbetar man med dialogformen tänker och strävar man alltid efter att skapa goda och varaktiga relationer.

dialog som metod

Att bygga lösningar.

Att fokusera på lösningar.

Att tänka framtid  –”Vad finns där och hur ser det ut när problem är lösta?”start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt