Livscoachning är för dig som:
Vi arbetar tillsammans genom samtal, dialog och reflektion med utgångspunkt i ditt Best case scenario - vad vill du med ditt liv?


Målet är att öka din relationskompetens, det vill säga förmågan att möta dig själv och andra med öppenhet, lyhördhet och respekt.  En förutsättning för relationskompetens är att känna tillit och trygghet. Detta är en nödvändig bas för din personutveckling.

Med tillit och trygghet som grund går du vidare i din utveckling och börjar våga stå för vad du tycker och tar även konflikter när det behövs. Genom reflektionen når du till en mognare fas i ditt liv där du har möjlighet att klargöra dina olika roller, bejaka dina styrkor och bygga relationer präglade av förtroende och ömsesidig tillit.


Ett exempel på upplägg hittar du här.

livscoachning

vill få livsbalans i dina relationer, både i arbetslivet och i privatlivet.


vill synliggöra din kompetens och formulera dina egna mål och visioner.
start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt