Livscoachning genom personutvecklande dialog


6 träffar à 1,5 -2 timmar

livscoachning

Behovsinventering och Best case scenario. Genomgång av processen för personutveckling i dialog.


Arbete med personutvecklande teman.

Dessa varierar utifrån dina behov, men som exempel kan nämnas tillit, mod och kompetens.


Avslutande reflektioner, utvärdering och vägar framåt.

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt

Träff 1
Träff 2-5

Träff 6