Medarbetardialog är lämplig för:
Målet är att öka arbetsgruppens relationskompetens, det vill säga förmågan att möta andra med öppenhet, lyhörd och respekt.

I medarbetardialogen reflekterar vi tillsammans och skapar rum för ödmjukhet, respekt, tillit, lyssnande, öppenhet och insikt. Vi lyfter fram hur de enskilda gruppmedlemmarnas styrkor bäst kan bidra till gruppens utveckling och kompetens.


Dialogen bedrivs lösningsfokuserat, med syftet att lägga en grund för gemensamma visioner, mål och värderingar.

Efter en inventering av gruppens behov arbetar vi tillsammans genom samtal, dialog och reflektion, och med hjälp av för gruppen anpassade uppgifter.


Ett exempel på upplägg hittar du här.

medarbetardialog

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt

alla grupper, i preventivt syfte, för att förebygga och öka kompetensen att hantera problem.


en arbetsgrupp som inte kommer vidare, på grund av konflikter eller oklar rollfördelning.