Relationshandledning är för er som:


- vill förbättra er relation på lång sikt.

- vill synliggöra och förstärka det som fungerar bra i relationen.

- vill utvecklas tillsammans.

- vill formulera en gemensam väg till livsbalans.

- vill öka förståelsen för varandras olikheter och bli ett väl fungerande par.

- fått barn och känner att relationen sätts på hårda prov.


Utgångspunkten är era behov och ert gemensamma Best case scenario -

vad vill ni med ert liv tillsammans?


Målet är att synliggöra, stärka och utveckla er relationskompetens. Att öka förmågan hos er som par att möta varandra med öppenhet, lyhördhet och respekt.


Läs mer här.

relationshandledning

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt