En förutsättning för att utveckla relationen är att känna tillit och trygghet. Detta är en nödvändig bas för vars och ens personliga utveckling och för att kunna utvecklas tillsammans i daglig dialog.


Med tillit och trygghet som grund går ni vidare i er parutveckling och börjar våga stå för vad ni tycker och tar även konflikter när det behövs.

Genom att aktivt lyssna på varandra får ni ökad förståelse för era olikheter och ni kan bli ett väl fungerande team.


I relationshandledningen använder vi oss av dialog och reflektion, för att ni ska nå en mognare fas där ni har möjlighet att klargöra olika roller, bejaka styrkor och bygga er relation på förtroende och ömsesidig tillit.


Ett exempel på upplägg hittar du här.


<< Tillbaka


relationshandledning

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt