teamutveckling

Teamutveckling är en lämplig insats för:
Målet är att utveckla gruppen genom att öka gruppmedlemmarnas och därmed gruppens relationskompetens. Det handlar om att öka förmågan att möta andra med öppenhet, lyhördhet och respekt, och om att etablera en förändringsvänlig samspelsstruktur.

   En förutsättning för relationskompetens är att alla i gruppen känner tillhörighet och trygghet. Detta är ett nödvändigt steg i en grupps utvecklingshistoria, som lägger grunden för vidare utveckling, och gör det möjligt att, nå ett mognare stadium där man kan klargöra medlemmarnas olika roller. Detta stadium präglas av uppgiftsfokus och ömsesidig tillit.

  

Efter en inventering av gruppens behov arbetar vi tillsammans genom samtal, dialog och reflektion, och med hjälp av för gruppen anpassade uppgifter.


Ett exempel på upplägg hittar du här.

alla grupper, i preventivt syfte, för att förebygga och öka kompetensen att hantera problem.


en grupp som inte kommer vidare, till exempel på grund av motsättningar eller oklar rollfördelning.
start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt