6 träffar à 3 timmar


<< Tillbaka

teamutveckling

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt

Behovsinventering och genomgång av processen i medarbetardialogkonceptet.


Arbete med teman i medarbetardialog. Dessa teman varierar utifrån den aktuella gruppens behov, men som exempel kan nämnas samspel, öppenhet och synliggörande av gruppens kompetens.


Avslutande reflektioner, utvärdering och vägar framåt.


Träff 1Träff 2-5

Träff 6