Under mina yrkesverksamma år som chef och ledare har det blivit allt tydligare att relationskompetens är grunden för en fungerande kommunikation och nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. Min verksamhetsidé bygger på samtal, dialog och reflektion, med syftet att öka din relationskompetens. Vi samtalar om hur du, som individ och i grupp, kan utveckla din förmåga att kommunicera dina behov och mål för att utvecklas i såväl arbetsliv som privatliv.


Relationskompetens Österlen fokuserar på varje individs Best case scenario:

Vi utgår från vad Du vill uppnå, och hur du för att uppnå detta kan

skapa bästa möjliga relationer i samspel med andra


nå en djupare förståelse av dig själv och dina behov

samt andra och andras behov


nå ökad relationskompetens genom samtal, dialog och reflektion


Välkommen!

start        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt