relationskompetens är

Relationskonsult Cecilia Hammarström:

Mångårig erfarenhet som ledare och chef i Malmö Stad

och Lunds kommun


Ledarutbildningar genom Gällöfsta Ledarutveckling


Klart Ledarskap genom Provins 5 & Gällöfsta Ledarutveckling


The Human Element genom Core Code


Svenska Kyrkans samtalsledarutbildning


Beteendevetare med fil.kand. i sociologi och pedagogik med inriktningen ledarskap, organisation och personalfrågor


UGL -handledare genom Försvarshögskolanstart        välkommen        om mig        dialog som metod      tjänster        litteraturtips        kontakt